Særlige kompetencer

Psykolog Tove Lindemann

Særlige Kompetencer

Som uddannet psykolog har jeg en viden om de fleste psykologiske områder. Der er dog nogle områder, som jeg har særlig stor erfaring med. Disse områder er udfordringer i forhold til dig selv (personlige udfordringer), reaktioner i forhold til traumer af forskellig art, som du kan have oplevet som svære at bearbejde alene (belastningsreaktioner) og udfordringer i relationen til personer i dine omgivelser (relationskonflikter/konfliktløsning).

 

Personlige udfordringer: Depression, angst, stress, psykisk sårbarhed, grænsesætning, lavt selvværd eller selvtillid, overvægt, eksistentielle problemstillinger, følelse af skyld eller skam, tilvænning til det danske samfund for mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, seksuelle problemstillinger i forhold til homoseksualitet og transseksualitet.

 

Belastningsreaktioner ved traumer: Krise og sorgbearbejdning ved dødsfald, skilsmisse, utroskab, røverioverfald, arbejdsulykker, fyring, livstruende diagnoser, selvmordsforsøg, handicaps, abort, abort efter 12. uge, for tidligt fødte børn eller børn født med handicaps, pårørende til psykisk syge eller handicappede, trafik- eller ulykkesramte, voldsramte, voldtægt, incest, senfølger af seksuelt overgreb, senfølger af at have arbejdet i købesexbranchen.

 

Relationskonflikter/konfliktløsning: Det kan til tider være en udfordring at få tilværelsen til at gå op i en helhed, det være sig i ægteskabet, i forhold til familien og vennekredsen eller på arbejdspladsen. Nogle mennesker kan opleve, at det er lige meget, hvad de gør, så er det forkert. Andre kan opleve, at mennesker i omgivelserne sårer dem igen og igen, og at de ikke bliver set eller hørt med de potentialer, som de har eller som den person, de selv oplever, at de er.

 

Disse 3 områder griber tit ind over hinanden. Det er sådan at, hvis man får en depression, påvirker det også omgivelserne, eller hvis man er i en relationskonflikt, kan det påvirke ens evne til at vurdere, om ens egen grænser er realistiske. Derfor arbejdes der i terapien med alle udfordringerne, dog én af gangen.

Vi tager udgangspunkt i dig og dine behov.

 

Af Psykolog Tove Lindemann, Greve Midtby Center 2a, 2670 Greve og Ordruphøjvej 13, 2920 Charlottenlund, +45 22 51 94 15 tovenlindemann@hotmail.com

Webmaster hellehayes@gmail.com