Terapeutisk tilgang

Psykolog Tove Lindemann

Konsultation i Charlottenlund


Terapeutisk tilgang


Som teoretisk baggrund bruger jeg psykodynamiske-, narrative-, systemisk- og kognitiv teorier. Valget af terapeutisk tilgang tager altid udgangspunkt i det, som du ønsker at arbejde med. Ikke alle teorier passer på alle udfordringer. Jeg tager udgangspunkt i den teori, der passer bedst til det, som der arbejdes med her og nu. Terapien har fokus på det, som forhindrer dig i at leve, som du foretrækker, og på samme tid er der fokus på at klarlægge, hvad det er, som du gerne vil med dit liv. Du er eksperten på dit liv, mens jeg har den teoretiske og praktiske erfaring med, hvordan du får forbedret din livskvalitet.


Målet med terapien er ikke alene, at du får løst dine problemer hurtigt, men også at du lærer at genkende alarmklokkerne hos dig selv - så du fremover selv kan finde en hensigtsmæssig løsning på de udfordringer, som du står overfor. Via terapien vil du blive mere bevidst om dine tanker og følelser, styrker og potentialer inden for din personlig udvikling, og du kan med større selvindsigt lære at udnytte dine ressourcer bedre fremover.


Terapien kan giver mulighed for, at du bliver bedre til at fokusere, konkretisere og prioritere dine mål i tilværelsen samt styrke dit selvværd og din selvtillid og forbedre din evne til at kommunikere, så du kommer til at opleve, at du er den, som du er.


Tavshedspligt


Jeg har tavshedspligt og er underlagt Dansk psykolog Forenings etiske regler, som bl.a. indebærer tavshedspligt. Alt, hvad vi taler om, bliver behandlet fortroligt.


Af Psykolog Tove Lindemann, Ordruphøjvej 13, 2920 Charlottenlund, +45  22 51 94 15 CVR nr.: 2744 8240  info@tovelindemann.dk

Webmaster hellehayes@gmail.com