Familie-rådgivning

Psykolog Tove Lindemann

Familie-rådgivning

Familieterapi-pakken - Pris: kr. 4.900,-

 

Børn bearbejder traumer så som skilsmisse, samvær, sygdom, dødsfald eller mobning på deres egen måde, alt efter alder. Det kan være fordelagtigt at tale med en psykolog, hvis barnet har reaktioner på traumer. Dette foregår til det almindelige honorar.

 

Til børnefamilier, som ønsker at optimere deres samvær, kan der bl.a. tilbydes en samlet pakke, der indeholder følgende: 2 timers observation af barn/børn og familien (eventuelt med start på barnets institution), 1½ times tilbagemelding på, hvad jeg anser som de psykologiske udfordringer, og på eventuelle forbedringsmuligheder, samt 1½ times opfølgningssamtale på et senere tidspunkt om, hvordan det går med at indarbejde de nye handlingsmønstre.

 

Dette forslag er bedst egnet til ganske almindelige børnefamilier med børn i alderen ca. 2-10 år.

 

Prisen indeholder tillige transporttid og transportomkostninger samt tid til udarbejdelse af skriftlig feedback.

 

Såfremt der ønskes et længere eller anderledes forløb end ovenstående, kan der gives tilbud herpå.

 

Af Psykolog Tove Lindemann, Greve Midtby Center 2a, 2670 Greve og Ordruphøjvej 13, 2920 Charlottenlund, +45 22 51 94 15 tovenlindemann@hotmail.com

Webmaster hellehayes@gmail.com